Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 NISHA KUMARI SHAKYAWAL
2 JYOTI KOLI
3 MANISH KHINCHI
4 SHIVANGI
5 ABHISHEK MAKHAN
6 SUSMITA RAWAL
7 NAMRTA NAYAK
8 CHANDRA SHEKHAR
9 MUSKAN NAYAK
10 RITESH MEHRA
11 RAKESH BAIRWA
12 CHETNA NAYAK
13 RASHMI RATHI
14 PRITAM KUNWAR
15 SAKINA ANJUM