Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Ekta Pandey
2 Shweta
3 Km Jyoti
4 Shivangi Ojha
5 Varsha Mishra
6 Akanksha Srivastava
7 Abhishek Kumar
8 Gopal
9 Km Anita
10 Km Ravita
11 Himanshu Kumar
12 Rani
13 Km Kiran
14 Km Savitree
15 Km Urmila
16 Lavakush
17 Vivek Kumar
18 Navin Kumar
19 Durgawati Kumari
20 Sarswatee
21 Km Raj Kumari
22 Km Nitu Kumari
23 Km Chanda Gaur
24 Suraj Kumar
25 Chandrabhan Singh
26 Gopal Singh
27 Om Prakash
28 Pradeep Kumar
29 Madhu Kumari
30 Km Savitri Kumari