Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Garima Ojha
2 Arti Gupta
3 Shayan Husain
4 Surabhi Mishra
5 Sayma
6 Arti Devi
7 Ankit Kumar Prabhakar
8 Ajay Kumar Gautam
9 Nitish Prabhakar
10 Anjali Gautam
11 Pooja Bharti
12 Pramod Kumar Bharti
13 Jyoti
14 Rekha Bharti
15 Usha Bharti
16 Abhijeet Singh Bharti
17 Siddharth Kumar Gautam
18 Shashibala Ambedkar
19 Jyoti
20 Singhpal Sagar
21 Vishal Kumar
22 Pawan Kumar
23 Naveen Kumar
24 Mahendra Kumar
25 Nirmal Kumar Chaudhary
26 Hari Shankar
27 Ravindra Kumar
28 Sandeep Kumar Chaudhary
29 Avdhesh Kumar Chaudhary
30 Jitendra Kumar