Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Ruchi Mishra
2 Parul Mishra
3 Pratima Tiwari
4 Anchal Mishra
5 Harshita Pandey
6 Priya Mishra
7 Ram Keval
8 Vishakha Gautam
9 Aman Kanojiya
10 Renu Devi
11 Seema Paswan
12 Sarita Devi
13 Sangeeta Kumari
14 Sonu Gautam
15 Ajit Chaudhary
16 Ravindra Kumar
17 Ankita Vimal
18 Dileep Kumar
19 Kanchan Chaudhary
20 Savita Chaudhary
21 Gayatri
22 Pinki
23 Jyoti
24 Karishma
25 Sunita
26 Ankita
27 Seema
28 Subash Kumar
29 Rohit Kumar
30 Ram Awatar