Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Sumit Kumar
2 Jatin Sagar
3 Km Jyoti
4 Jatin Gautam
5 Km Prachi Singh
6 Akash Kumar
7 Umit
8 Vivek Kumar
9 Boby
10 Vikas
11 Banti
12 Anil Kumar
13 Vineet Kumar
14 Amit
15 Pradeep Kumar
16 Sandeep Singh Rana
17 Nitesh Singh Rana
18 Som Singh Rana
19 Chhavi Bharti
20 Sanjana Gautam
21 Km Komal
22 Sourabh Kumar
23 Himang Singh Nagniyal