Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Avinash Bediya
2 Devid Bhogta
3 Rahul Rajak
4 Pramod Karmali
5 Lalkrishan Rajwar
6 Rakhi Kumari
7 Sushmita Kumari
8 Sunil Kumar Munda
9 Raja Kumar Rajak
10 Tushar Nayak
11 Esha Kumari
12 Sakshi Kumari
13 Kumud Kumari
14 Neha Kumari
15 Kartik Bhogta
16 Anil Karmali
17 Rahul Karmali
18 Shivani Kumari
19 Rani Kumari
20 Gunita Kumari