Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Rinku Kumar
2 Ravinder Kumar
3 Ajay Veer
4 Kamal
5 Rankush
6 Rubiya
7 Bhawna Rani
8 Poonam
9 Savita
10 Sanjay
11 Ravindar Kumar
12 Karan Singh
13 Dinesh
14 Ravinder
15 Varsha
16 Akshay
17 Rohini
18 Chanchal
19 Kanchan Rani
20 Manish
21 Sachin Kumar
22 Jyoti Tomar
23 Gaytri
24 Poonam Devi
25 Pooja Bansal
26 Swalia
27 Rahul
28 Preeti
29 Khemchand
30 Neha