Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Dojmal
2 Ankit Meena
3 Narjit
4 Raj Kumari Sahariya
5 Deepak Khinchi
6 Monika Khinchi
7 Bharat Pankaj
8 Chandra Kala Sahariya
9 Rasal Mehera
10 Pushplata Meghwal
11 Taresh Verama
12 Rameshwar Khinchi
13 Kavita Khinchi
14 Neetu Regar
15 Pramod Sahriya
16 Somesh Khinchi
17 Rohit Meena
18 Rohit Meena
19 Sangita Meena
20 Pushplata Meena
21 Muskan Meena
22 Sangita Jain
23 Archana Meena
24 Riddhi Sharma
25 Siddhi Sharma
26 Anjali Singh
27 Ravi Kant Sahariya
28 Bhanwar Bai Hada
29 Tarushikha Rajawat
30 Aman Airwal