Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Shankar
2 Sanjeev Kumar
3 BHAWNA RANI
4 Sangita
5 Sadhna
6 Nafisa
7 Sunil Kumar
8 Pooja
9 Bhanu
10 Karishma
11 Kshama Rani
12 Sachin
13 Sanjida
14 Rikita Sharma
15 Neelam
16 Vaishnavi
17 Manisha
18 Dulari
19 Bharti
20 Sanjeev Gohar
21 Mukesh Kumar
22 Parveen Kumar
23 Madhuri
24 Sanjay
25 Rajni Bala
26 Ravindar
27 Neeraj
28 Naresh Kumar
29 Lala Ram
30 Pooja
31 Chander Wati