Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Vishal Bharti
2 Harmendra Kumar Gautam
3 Km Poonam Devi
4 Km Soni
5 Km Sumitra Devi
6 Kuldeep Kumar
7 Guru Prasad
8 Km Renu Devi
9 Roli
10 Km Jyoti Tiwari
11 Km Roli Mishra
12 Km Dali Upadhyaya
13 Km Neha Upadhya
14 Prem Prakash
15 Suresh Kumar
16 Suneel Kumar Saroj
17 Ashok Kumar
18 Rahul Kumar
19 Aatm Dev
20 Mukesh Kumar
21 Dhrup Raj
22 Rajehwar Kumar Chaudhary
23 Km Sapna Singh
24 Kishor Kumar
25 Shripal Chaudhary
26 Km Maina Vati
27 Avinash Chaudhary
28 Mamta
29 Sarita
30 Vandna Chaudhary