Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Deepsikha
2 Mona
3 Uma
4 Yuvraj Singh
5 Pawan Kumar
6 Sunil Kumar
7 Dipendra Kumar
8 Ateesh Kumar Rana
9 Alok Kumar
10 Jyoti Kumari
11 Km Sweetee
12 Mahi Kumari
13 Vishal Kumar
14 Preeti Gautam
15 Heera Lal Arya
16 Km Raj Kumari
17 Pradeep Kumar
18 Vidya Bhooshan
19 Suraj Kumar Gautam
20 Alok Kumar
21 Ganesh Prasad
22 Visheshank Verma
23 Vinay Kumar
24 Budh Ram
25 Mansi Gaur
26 Shrishti Singh
27 Kajal Sharma
28 Pratiksha Singh
29 Km Aanchal Singh
30 Km Pratibha Singh