Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Savitri Devi
2 Km Pooja
3 Sunil
4 Km Pushpa Devi
5 Pradeep Kumar
6 Dinesh Kumar
7 Ravi Kumar
8 Suryabhan
9 Deepak
10 Bal Kishan
11 Vinod Kumar
12 Lal Vikram
13 Sanjay Kumar
14 Asha
15 Km Sarswati Kumari
16 Rekha Rani
17 Mahima
18 Km Kanchan Shukla
19 Reetu Singh
20 Km Pushpa Devi
21 Km Khushi Ojha
22 Amresh Kumar
23 Om Prakash
24 Rajneesh Kumar
25 Km Sunil Kumari
26 Ruma Chaudhari
27 Km Antima Singh
28 Km Aarohi
29 Rajman Kumar
30 Km Ravita