Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Vishal
2 Anil Kumar
3 Km Priyanka Chaudhari
4 Shreedevi
5 Km Meenu
6 Anjali Singh
7 Neha Singh
8 Nidhi Kumari
9 Km Madhulata
10 Km Rashika
11 Shivam Kannaujiya
12 Chootu
13 Km Priya Srivastava
14 Km Alka Srivastav
15 Km Neha
16 Akriti Srivastava
17 Kavya Agrahari
18 Km Anuradha Singh
19 Km Puneeta Pathak
20 Km Ratna Singh
21 Km Raj Laxmi Mishra
22 Km Pragya Mishra
23 Km Rama Pathak
24 Km Pratiksha Srivastava
25 Km Supriya Shukla
26 Km Janhavi Rajshukla
27 Aarya Chaturvedi
28 Arpana Chaturvedi
29 Km Saumya Chaturvedi
30 Km Ekta Tiwari