Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Komal Devi
2 Mithlesh
3 Preeti Devi
4 Radha Devi
5 Adarsh Kumar
6 Adarsh Kumar
7 Aditya Verma
8 Km Mahima
9 Amit Kumar
10 Asheesh Kumar
11 Brijesh Kumar
12 Dharmendra Kumar
13 Km Priyanka Devi
14 Rachana Devi
15 Vikram Kumar
16 Vineet Kumar
17 Nikhil Kumar
18 Ashish Kumar
19 Vishesh Bhaskar
20 Km Kiran Lata
21 Km Samiksha Gautam
22 Km Pooja Chaudharee
23 Km Shakshi Singh
24 Km Priyanka Srivastava
25 Harshita
26 Km Shalini Singh
27 Sarwi
28 Km Priyanka
29 Gaurangi Srivastava
30 Km Deepa