Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Chunni Devi
2 Asheesh Kumar
3 Rewati Verma
4 Aradhana Verma
5 Akhilesh Kumar
6 Pawan Kumar
7 Dhanraj Nishad
8 Shashikant Ambedakar
9 Ravi Kumar
10 Archana
11 Priyanka Verma
12 Akanksha Devi
13 Shila Devi
14 Prateek Kumar Bauriya
15 Uma Devi
16 Km Beda Devi
17 Shalu
18 Haseena Begam
19 Komal Devi
20 Khushi
21 Snehlata
22 Bhartee Devi
23 Shamsh Jahha
24 Roshani
25 Maya
26 Gomti
27 Seema
28 Swati
29 Namrata
30 Napheesa Begam