Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Sandeep Kumar
2 Reetu Bharati
3 Dileep Kumar
4 Sushma Kumari Gond
5 Aashish Kumar Dinkar
6 Juhi Kumari
7 Abhishek Kumar
8 Chandan Kumar
9 Pradeep Kumar
10 Sujeet Kumar
11 Satish Kumar Gautam
12 Km Jayitri Kumari
13 Vishal
14 Rajnish Chand
15 Sima Sonkar
16 Aman Kumar Gautam
17 Vinas Kumar Rav
18 Anamika Bharati
19 Indrama
20 Alok Kumar
21 Nitish Kumar
22 Km Shalu
23 Arti Kumari
24 Nikhil Kumar Gautam
25 Pragya
26 Vidhi Dubey
27 Akanksha Tiwari
28 Km Divya
29 Prachi Singh
30 Shiba Bano