Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Birju
2 Vishal Kannaujiya
3 Km Kavita Singh
4 Alka
5 Km Anjali Gautam
6 Km Rupa Kannojiya
7 Shivmani Bharti
8 Sarveshvar Lal
9 Vikas
10 Km Phoola
11 Neeraj Kumar
12 Ajay Kumar Gautam
13 Anjana Gautam
14 Km Archana Gautam
15 Ashok Singh
16 Deepesh Kumar
17 Dinesh Kumar
18 Santosh Kumar
19 Km Preeti Singh
20 Ajay Kumar Gautam
21 Shashi Kala
22 Ravi Kumar
23 Neeraj Kumar Rav
24 Rahul Kumar
25 Km Akriti Srivastava
26 Km Aditi Srivastava
27 Km Astha Srivastava
28 Km Nikita Srivastava
29 Yashi Tripathi
30 Km Satyam