Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Suryaprakash
2 Ramesh Kumar Paswan
3 Raj Priy Ashok
4 Km Radhika
5 Akash Kumar
6 Ravi Kumar
7 Satyapal Paswan
8 Km Sheetal
9 Km Rimpa
10 Mukesh Kumar
11 Raj Kumar
12 Alok Kumar
13 Chandan Kumar
14 Shravan Kumar
15 Ram Kumar
16 Bhim Sen Bharti
17 Ambesh Kumar
18 Divaker
19 Lakshmi
20 Diwakar Rao
21 Km Soniya
22 Dharmendra Kumar
23 Km Laxmi Kori
24 Rajaram Malhotra
25 Km Khushboo Mishra
26 Km Pooja Srivastava
27 Km Simran Srivastava
28 Richa Srivastava
29 Km Ragini Srivastava
30 Km Sadhwi Pandey