Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Bastirani Mandal
2 Sridhar Gamango
3 Rina Sabar
4 Binayaka Gamango
5 Dasuni Sabar
6 Krushna Chandra Dalai
7 Ajiya Raita
8 Santilata Bhuyan
9 Ashananda Karjee
10 Tarini Ragash
11 Chandra Sekhar Bhumal
12 Bharati Devi
13 Ajaya Misal
14 Banamali Behera
15 Haresh Sriram
16 Kola Taruna Kumar
17 Sanjeeb Ganta
18 Manoj Pradhan
19 Ampolu Deeptarun
20 Rajsekhar Parichha
21 Garikapati Pooja
22 Jhansi Rani Mishal
23 Mohini Ghanta
24 Polaki Puja
25 Minnu Pradhan
26 Tapaswini Mohanty
27 Debuguda Lata
28 Mamita Mishal
29 Banita Choudhury
30 Perimingi Manasa