Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Bhunumani Basumatary
2 Gunmani Rabha
3 BABESH RABHA
4 Bankim Pr Rabha
5 HORISH RABHA
6 Bhanu Patgiri
7 Disha Rabha
8 Ashim Kachari
9 Surajit Sutradhar
10 Gurisankar Hazowary
11 Rijuma Khakhalari
12 Trisha Ray
13 Dipsikha Ray
14 Rituraj Das
15 Mousmita Roy
16 Rita Baral
17 Palash Rabha
18 Banita Khakhalary
19 Bikram Rabha
20 Kuladip Roy
21 Barakha Rabha
22 Choyanika Khakhalary
23 Nintujyoti Barman
24 Chandana Devi
25 Anita Kumari
26 Malati Bhujel
27 Jayanta Rabha
28 Dishamoni Khakhalary
29 Karabi Ray
30 Bhabesh Rabha
31 Harish Rabha
32 Chinaithi Basumatary
33 Surajit Sutradhar
34 Dipshikha Ray
35 Musmita Roy
36 Barasharani Rabha
37 MALOTI BHUJEL
38 Jimli Nath
39 Helina Basumatary
40 Maidangshree Basumatary
41 Sanjay Kumar Hajong
42 Gitanjali Rabha
43 Jurima Basumatary
44 Hiramuni Patgiri
45 Hirok Jyoti Rabha