Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 SANJNA
2 ANJALI
3 PREETI
4 PAMMI
5 RITU
6 AARTI
7 VIKASH
8 KOMAL
9 ASHA RANI
10 KOMAL
11 OM BISARIYA
12 KOMAL
13 JYOTI
14 AASHISH
15 GULSHAN
16 KOMAL
17 SURAJ PAL
18 DHARAM SINGH
19 SUSHANT
20 MEENU
21 ARVIND KUMAR
22 KOMAL
23 GURDEEP
24 KOMAL
25 RAHUL
26 SUNIL KUMAR
27 KOMAL
28 KOMAL
29 SANJANA
30 SANJAY KUMAR
31 ANJALI
32 KOMAL
33 MONIKA
34 NEELAM
35 RAJESH
36 SURAJ PAL
37 SURAJ PAL
38 RAJ PAL
39 REENA