Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Aman Singh Rana
2 Rahul Kumar
3 Sonu Singh
4 Amit
5 Prashant Singh
6 Rajat Singh
7 Ankit Kumar
8 Rajat Singh
9 Vinod Singh
10 Km Radha
11 Ayush Rana
12 Km Aasha Rani
13 Sachin Singh Rana
14 Km Reenu
15 Km. Manisha
16 Km Soni
17 Gaurav Kumar
18 Deepak
19 Vikash Singh Rana
20 Deepak Singh
21 Km Rajwati
22 Km Shalini Gautam
23 Laxman Singh
24 Kiran
25 Km Sarita
26 Km Bharti
27 Sagar Singh
28 Km Lalita
29 Kanhaiya
30 Manisha
31 Km Mahima
32 Ravindar Singh
33 Pramod
34 Km Savita Devi
35 Mukesh Kumar
36 Surendra Singh
37 Sunil
38 Raj Kumar
39 Ankush
40 Anurag
41 Km Neha
42 Pushpendra Kumar
43 Rahul Kumar
44 Ranjeet Singh
45 Ravi Chand
46 Sanjay Singh
47 Vijendra Singh
48 Manmohan Singh
49 Rahul
50 Ajay Kumar
51 Karan
52 Yashoda
53 Darshan Kumar
54 Doli
55 Balbindar Singh
56 Sonu Singh
57 Sohan Singh
58 Virendra Singh
59 Km. Shashi
60 Deepa
61 Sunil
62 Arun Singh
63 Km. Shalini
64 Sagar
65 Sarita
66 Aman Kumar
67 Sanjana
68 Sachin Kumar
69 Nikita
70 Pinki
71 Km Sonika
72 Aman Kumar
73 Tarun Kumar
74 Sanjay Kumar
75 Akanksha
76 Sachin
77 Vishal Singh
78 Akanksha
79 Rohit Singh
80 Kulvinder
81 Akash Kumar
82 Himanshu Kumar
83 Jagdish Kumar
84 Lucky Kumar