Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Annu Bauri
2 Laxmi Kumari
3 Sumitra Bhandari
4 Jeet Bauri
5 Mamoni Bauri
6 Rupa Bauri
7 Sivani Bhandari
8 Banalata Rajak
9 Pinku Bauri
10 Madhu Bauri
11 Jhumu Bauri
12 Barsha Bauri
13 Akash Das
14 Lakhi Das
15 Shantana Das
16 Uttam Das
17 Rachana Bauri
18 Ruma Bauri
19 Siuli Mandal
20 Baby Paul
21 Jyoti Singh
22 Rakhi Dutta
23 Payel Singh
24 Banita Dutta