Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Krishna Das
2 Rajesh Das
3 Nityanand Mandal
4 Pinku Das
5 Kamlesh Kumar
6 Dhiraj Kumar Rajak
7 Adhikrit Rajak
8 Rohit Kumar Rajak
9 Subhash Rajak
10 Abhijeet RajaK
11 Rahul Kumar Rajak
12 Ashish Kumar Das
13 Deepak Mirdha
14 Prasanna Mandal
15 Bikas Kumar Das
16 Sandeep Mirdha
17 Arjun Kumar Das
18 Shambhu Rajak
19 Gourav Foujdar
20 Resham Paul
21 Chaitali Chandra
22 Shrawani Sadhu
23 Subarna Paul
24 Nisha Paul
25 Kabir Das