Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Biswajit Sarkar
2 Monojit Sarkar
3 Prosenjit Barman
4 Sujal Barman
5 Biplob Mondal
6 Bhaskar Sarkar
7 Samrit Barman
8 Jubin Barman
9 Raj Kumar Sarkar
10 Jatin Choudhury
11 Rakesh Choudhury
12 Rahit Kumar Choudhury
13 Nanda Ram Das
14 Sagor Haldar
15 Gour Das
16 Anuska Das
17 Tapash Das
18 Trishna Barman
19 Ajay Kumar Pandit
20 Dhanjit Ray
21 Sunam Sutradhar
22 Subhankar Karmakar
23 Alok Sha
24 Parijat Mandal
25 Bishal Sarkar
26 Rakesh Ray
27 Dipak Kumar Saha
28 SNEEHA DA
29 Trishna Ghosh
30 Bhagirathi Roy