Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Pallavi Anand Ransinge
2 Priti Prabhakar Ransinge
3 Neha Madan Vaidya
4 Shubham Sanjay Kamble
5 Vishal Vishnu Katare
6 Bhushan Pralhad Bhalerao
7 Rahul Santosh Ingale
8 Pratiksha Vilas Rokade
9 Jayashri Gajanan Gaikwad
10 Pramod Punjaji Bhaghat
11 Vikas Sudhakar Kamble
12 Swapnil Sakharam Jamdhade
13 Pradip Sitaram Dongare
14 Akshay Shriram Kamble
15 Dipak Rahul Khillare
16 Tushar Uddhav Ingole
17 Ajit Kailas Gawai
18 Dhammanand Gajanan Kamble
19 Pankaj Bharat Khandare
20 Dipak Ganpat Padhghan
21 Prashant Uddhav Padghan
22 Umesh Pundalik Khandare
23 Swapnil Waman Ingle
24 Prashant Shrikisan Ambhore
25 Shubham Khanduji Ambhore
26 Pratik Ravindra Uchit
27 Prajyot Subhash Raut
28 Vijay Bhagwan Chandrashekar
29 Ajay Ashok Kajale
30 Pradip Kundilikrao Gawai
31 Prabhakar Sitaram Ahire
32 Jayesh Santosh Ahire
33 Dinesh Jeevan Chawan
34 Hemlata Sitaram Ahire
35 Mansi Gautham Bihadi
36 Prachi Gautham Bihadi
37 Rakesh Pandit Pawar