Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Monika Anand Sonar
2 Sunil Krushanarao Bagale
3 Dipak Lotan Wagh
4 Harshalkumar Krishnarao Bagale
5 Harish Piran More
6 Swapnil Mohan Shewale
7 Narendra Suganchand More
8 Rajendra Subhash Dhodare
9 Darshan Sanjay More
10 Devendra Suresh Bedase
11 Himanshu Pravin Baviskar
12 Dheeraj Santosh Baviskar
13 Vishal Dashrath Ahire
14 Bhusan Sharad Pimpale
15 Gautam Devanand Akhade
16 Naina Raju Ahire
17 Alka Chandu Ahire
18 Nandini Ashok Mahale
19 Chhotyabai Vikram More
20 Gotu Bapu Samudre
21 Raja Dilip Ahire
22 Vaishali Yuvraj Pawar
23 Mamta Pandit Pawar
24 Manhojkumar Sudam Ahire
25 Nitesh Pandit Samudra
26 Manish Gulab Bagul
27 Sharadchandra Subhash Salve
28 Swapnil Dayanand Pawar
29 Priti Ashok Mahale
30 Sonali Sudam Ahire
31 Vanmala Kishor Sonawane
32 Vinod Prakash Ahire
33 Rahul Devidas Bhamare
34 Vishal Shana Mahire
35 Manhoj Bapu Thakare
36 Ajay Dilip Baisane
37 Sonal Ashirwad Bagul
38 Bharti Bapu Kuwar
39 Vandana Kailas Mahire
40 Akashay Dilip Nikumbe
41 Rajeshwari Santosh Panpatil
42 Janvhi Yadav Mahire
43 Vishal Ratilal Wagh
44 Siddharath Mansaram Mulzir
45 Rajesh Shantaram Nikumbe