Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Shreya Chaubey
2 Riya Chaubey
3 Km Priya
4 Km Priyanka
5 Khushi Sharma
6 Srishty Sharma
7 Km Mamta
8 Brijesh Bharati
9 Viliyam Aprempal Dhohare
10 Aravind Bharati
11 Km Arati
12 Karan
13 Deepak Kumar
14 Suraj Kumar
15 Amarjeet
16 Krantikaval
17 Swarna Kawal
18 Vinita
19 Sadhana
20 Dharmendra Kumar
21 Avinash Gautam
22 Surendra
23 Ajay Kumar
24 Sunil Kumar
25 Km Nishu Sonkar
26 Shishu Sonkar
27 Shiv Kumar
28 Nitesh Chandra Sonkar
29 Km Pooja Sonkar
30 Km Maneesha Sonkar