Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Anju Pandey
2 Km Aparna Chaubey
3 Beauty Kumari
4 Km Harsita Pandey
5 Vandana Tiwari
6 Varsha Chaturvedi
7 Akanksha Bharati
8 Anjali
9 Km Anjali Bohara
10 Jyotima Rao
11 Kajal
12 Km Madhubala
13 Km Mamta
14 Km Sarita
15 Km Khushaboo
16 Km Sudha
17 Amit Kumar
18 Anamika Prakash Samdarshi
19 Neha
20 Km Pooja Bharti
21 Anand Kumar Gautam
22 Ankit Kumar
23 Rakhi
24 Vimlesh Kumar
25 Simaran Kumari
26 Sunil Kumar
27 Km Varsha Samdarshee
28 Kumari Sangita
29 Lakshmi
30 Nisha Kumari