Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Nikhil Gautam
2 Chitresh Sharma
3 Mo Afak
4 Munavvar Aadil
5 Sameeksha Kumari Rawal
6 Sapna Meghwal
7 Neetu Meghwal
8 Nisha
9 Kamal Kumar Bairwa
10 Rinku Pankaj
11 Sangeta Verma
12 Mohit Mehar
13 Lakhan Kumar Rawal
14 Sachin Kumar Regar
15 Anil Kumar Verma
16 Lokesh Regar
17 Anjali Shakyawal
18 Anil Kumar Mina
19 Ravindra Kumar Meena
20 Nisha Meena
21 Maya Meena
22 Pooja Meena
23 Nitu Meena
24 Kartar Singh Meena
25 Pooja Meena
26 Nitesh Kumar Meena
27 Antima Meena
28 Mohit Kumar Meena
29 Priya Meena
30 Deepak Meena