Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Kajal
2 Desh Raj
3 Shani Dev
4 Shahil
5 Sahil Singh
6 Raj Bala
7 Reshu
8 Vinod Kumar
9 Suman
10 Suman Lata
11 Harsh
12 Seema
13 Goverdhan
14 Pankaj
15 Dove Tanwer
16 Shalu
17 Sheetal Rani Tanwar
18 Parveen Kumar
19 Minakshi
20 Pooja
21 Rakhi
22 Giyan Chand
23 Udham Singh
24 Komal
25 Nitish
26 Anil
27 Parveen Kumar
28 Ankush
29 Pinki
30 Rakesh