Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Astha
2 Km Diksha Tiwari
3 Km Satya Singh
4 Muskan Kumari Dubey
5 Anjali Kumari
6 Km Somya Mishra
7 Km Puja Kumari
8 Satyam Arya
9 Kanhaiya Gond
10 Vimal Kumar
11 Sapana
12 Ravikant
13 Ramesh Kumar
14 Suraj
15 Chandra Bhan Bharati
16 Diwakar Lal Arya
17 Arpita Kumari
18 Mahanand
19 Vishal Kumar
20 Arun Kumar
21 Pinku Kumar
22 Km Kusum Lata
23 Pintoo Kumar
24 Sandeep
25 Saurabh Chandra
26 Abhishek Kumar
27 Deepak Sonkar
28 Soloman
29 Sachin Kumar
30 Raj Kumar Shahi