Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Himanshu
2 Abhishek Kumar Chaudhary
3 Sadhana Kumari
4 Suman Kumari
5 Kumari Madhuri
6 Pitambar
7 Khushi
8 Vipin Kumar
9 Ravi Prakash
10 Gunjan
11 Aman Saxena
12 Sugreev
13 Sharad Chandra
14 Vijay Kumar
15 Nand Lal Ram
16 Rajshri
17 Neelam Kumari
18 Priyanka Kumari
19 Sonu
20 Km Jyoti
21 Km Neha
22 ANURAG PRATAP
23 Amit Kumar
24 Pradum Kumar
25 Neha Singh
26 Radha Singh
27 Ruksana Bano
28 Jyoti Tiwari
29 Shakya Upadhyay
30 Km Shaibya Tivari