Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Kishnawati
2 Versha Devi
3 Chhaya
4 Shikha
5 Renu Gautam
6 Priya
7 Pritee
8 Pooja Devi
9 Aanand Kumar
10 Shalini Devi
11 Arvind Kumar
12 Anish Kumar
13 Sadhna Devi
14 Vidhya wati
15 Rajesh Kumar
16 Vikas Kumar Sonkar
17 Anupriya
18 Ekta Shukla
19 Sarita Devi
20 Anita
21 Sarvesh Chandra
22 Roshani Bano
23 Renu Devi
24 Rahnuma Parbin
25 Rishika Singh
26 Prashasti Singh
27 Moni Gautam
28 Soni Gautam
29 Sheo Lal
30 Vijay Kumar