Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Mamta
2 Bashishth Narayan
3 Abhishek Kumar Kaushal
4 Priya Devi
5 Angad Prasad
6 Girija Shukla
7 Radha Pandey
8 Pooja Singh
9 Goldi
10 Gulzar Bano
11 Hayat Khanam
12 Nitish Prabhakar
13 Satish Kumar
14 Pintu
15 Pappu
16 Arvind Kumar Gautam
17 Maya Devi
18 Sarita Devi
19 Manisha Dvi
20 Sadhana Devi
21 Suneeta Devi
22 Ajay Kumar
23 Rupesh Kumar Arya
24 Jyoti Bharti
25 Dhuruv Pal
26 Pinki Devi
27 Meena Devi
28 Seema Gautam
29 Reetu Devi
30 Sangeeta Kumari