Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Ashutosh Kumar Sonkar
2 Km Natasha Khan
3 Ghanshyam
4 Radhawati
5 Km Pooja Singh
6 Shalni
7 Pramod Kumar
8 Renu Devi
9 Sannu Gautam
10 Girja Shankar
11 Akhilesh Kumar Chaudhari
12 Km Bhavana Shukla
13 Ajay Bharti
14 Vikash Bharti
15 Ravi Kumar
16 Sonu Kumar
17 Pradeep
18 Archit Kumar
19 Shubham Kumar Raw
20 Vijay Kumar
21 Km Ragini Lata
22 Vijay Kumar
23 Damini Raw
24 Chandani
25 Uday Kumar Sonkar
26 Atul Kumar
27 Km Priyanka Singh
28 Ankit Kumar Cahudhry
29 Sudhanshu Gautam
30 Neeraj
31 JITENDRA KUMAR GAUTAM
32 ANAMIKA SINGH