Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Durgesh Kumar
2 Ravi Sagar
3 Shailendra Kumar
4 Vinay Kumar Gautam
5 Km Mamta
6 Kamlesh Prasad
7 Rahul
8 Sheetal Agrahari
9 Km Reema Mishra
10 Vipin Kumar
11 Vinay Kumar
12 Alka
13 Mukesh Kumar
14 Km Ayushya Srivastava
15 Arvind Kumar
16 Km Javitri
17 Ram Kailash
18 Deependra Paswan
19 Savita
20 Manoj Kumar Gautam
21 Tanu Singh
22 Km Goldi
23 Km Jaya Mishra
24 Sonu
25 Km Usha Devi
26 Km Sarita Bharti
27 Rohit Kumar
28 Mahendra Kumar
29 Km Ananya Kumari
30 Vijay Bharti
31 Vijay Pratap Gautam
32 Vijay Pal Bharti
33 Pragya Pandey