Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Rahul Paswan
2 Avnish
3 Dinesh
4 Abhay Pratap Singh
5 Km Ambika Rathour
6 Sumit Kumar
7 Km Aparna Dubey
8 Km Shivani Srivastava
9 Km Kabyanjali
10 Km Srishti Singh
11 Km Aditee Pandey
12 Km Anshika Singh
13 Km Shreya Chaturvedi
14 Km Manisha Mishara
15 Km Aanchal
16 Km Vidyavati Mishra
17 Santosh Kumar
18 Rakesh Rao
19 Rajesh Kumar
20 Shivam Paswan
21 Santosh Kumar
22 Khushbu Singh
23 Arpita Singh
24 Anand Gaurav
25 Abhishek Singh
26 Sajan
27 Rajan Singh
28 Alok Kumar Paswan
29 Arvind Kumar
30 Km Sharda
31 Parmesh Kumar
32 Km Savita Kumari
33 Km Vijay Laxmi
34 Vishal
35 Ravindra
36 Jitendra Kumar
37 Ajay Kumar
38 Subhash Kumar Bharti
39 Km Ankita Mishra
40 Jyoti Kumari
41 Priya
42 Avinash Varun
43 Bansh Bahadur