Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 AARTHI R
2 ABINAYA SHRI B
3 ANITHA A
4 BAVANI B
5 BHUVANA R
6 Dinesh T
7 GAYATHRI
8 GOPIKA R
9 Kajendra Mala
10 KALEESWARI P
11 KALI BHUVANESHWARI E
12 KAMALISWARI S
13 MAHESWARAN R
14 MALINI R
15 MARIKRISHNAN M
16 MUGESH R
17 MURUGABANUPRIYA V
18 PARIMALA DEVI B
19 KAMAL BABU M
20 PRAVIN BALA A
21 PREETHI C
22 RENUGA N
23 SABITHA R
24 SARATH KUMAR U
25 SARUMATHI K
26 SATHAN M
27 TAMIL SELVAM S
28 THIRISHA G
29 VAISHNAVI M
30 YUVARANI G