Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Aarthi R
2 Abinaya Shri B
3 Anitha A
4 Bavani B
5 Bhuvana R
6 Dinesh T
7 Gayathri
8 Gopika R
9 Kajendra Mala
10 Kaleeswari P
11 Kali Bhuvaneshwari E
12 Kamaliswari S
13 Maheswaran R
14 Malini R
15 Marikrishnan M
16 Mugesh R
17 Murugabanupriya V
18 Parimala Devi B
19 Kamal Babu M
20 Pravin Bala A
21 Preethi C
22 Renuga N
23 Sabitha R
24 Sarath Kumar U
25 Sarumathi K
26 Sathan M
27 Tamil Selvam S
28 Thirisha G
29 Vaishnavi M
30 Yuvarani G