Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 AKSHAY KUMAR
2 HAR GOVIND SHARMA
3 PRAMODHNI DEVI
4 PRIYANKA NEGI
5 HUMA DEVI
6 USHA DEVI
7 SATYA PRAKASH
8 DIMPLA KUMARI
9 ANKITA KUMARI
10 SHIVANI
11 KANAK LATA
12 RAKSHA DEVI
13 SHILPA
14 ANISHA KUMARI
15 KAMLA
16 MONIKA DEVI
17 BHOGINDER KUMAR
18 AMAN KALIA
19 MANISHA KUMARI
20 MEERHAMJA
21 HITESH KUMARI
22 POOJA KUMARI
23 VIJAY KUMAR
24 RAVINDER KUMAR
25 MONU KUMARI
26 MONIKA KUMARI
27 MANJANA KUMARI
28 NEHA
29 SURESH KUMAR
30 ARTI DEVI
31 RIYA THAKUR
32 ANU RANI