Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Riya Dubey
2 Kavita Singh
3 Jyoti Pandey
4 Swati Pandey
5 Swati Ojha
6 Km Payal Keshari
7 Mahesh Kanaujiya
8 Upendra Kumar
9 Raubin
10 Vikash Singh
11 Lavkush
12 Vivek Kumar Kannaujiya
13 Krishna Kumar Kannaujiya
14 Km Seetara
15 Km Chhaya
16 Preeti Goyel
17 Km Sudha
18 Ashish Kumar
19 Km Sanju Kumari
20 Km Sanju
21 Harikrishna
22 Km Pinki
23 Radhika
24 Rina Kumari
25 Bavundra Singh Kharvar
26 Rita
27 Km Kavita
28 Km Savitri
29 Pavan Kumar
30 Shakti Kapoor