Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Priti Singh
2 Km Jyoti Singh
3 Priya Kumari
4 Neha Keshari
5 Km Navya Singh
6 Surbhi Tiwari
7 Shivangi Rai
8 Km Priyanka Kesharee
9 Kaikasha Bano
10 Amisha Singh
11 Km Neha Singh
12 Km Anjali Tiwari