Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Safiya
2 Lakshmi Mishra
3 Shobhna Mishra
4 Priyanshi Shukla
5 Aradhna Mishra
6 Kumud Pandey
7 Shivani Balmiki
8 Akhilesh Kumar Gautam
9 Ghanshyam
10 Brij Bhan Kumar
11 Priyanka Sudarshan
12 Pooja
13 Dileep Kumar Gautam
14 Ravindra Kumar Bharti
15 Sona Devi
16 Anand Gautam
17 Kanchan
18 Sandeep Kumar
19 Dharmendra Kumar
20 Abhishek Kumar Chaudhary
21 Bindeshwari Prasad
22 Arti Chaudhary
23 Sandeep Kumar Chaudhary
24 Ravi Pratap
25 Dharam Prakash
26 Radhika Prasad
27 Pratima Chaudhari
28 Neha Choudhary
29 Deepali Chaudhary
30 Ajeet Kumar Chaudhary