Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Tusi Shukla
2 Aakanksha Tripathi
3 Lakki Singh
4 Ananya Singh
5 Vishakha Singh
6 Shagun Pandey
7 Vivek Kumar
8 Manish
9 Rashmi Rani
10 Jitendra Kumar Shilpkar
11 Vishwanath Sonkar
12 Sandeep Gautam
13 Suresh Kumar Gautam
14 Brijesh Kumar Gautam
15 Akhelesh Kumar Gautam
16 Anil Kumar
17 Prince Raj
18 Nandan Kumar
19 Sonu
20 Nirala Chaudhary
21 Pawan Kumar Chaudhary
22 Seema Chaudhary
23 Ram Singh
24 Mahendra Kumar
25 Ravi Shankar
26 Babban Chaudhary
27 Umesh Kumar
28 Ram Roop
29 Raj
30 Mukesh Kumar