Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Dinesh Chandra Arya
2 Krishan Kumar
3 Archana Kumari
4 Mahi
5 Akash Rao
6 Sachin Kumar
7 Rohit Kumar
8 Archana
9 Chintu
10 Ashish Kumar Rao
11 Jitendra Bahadur Gautam
12 Sunil Kumari
13 Surendra Kumar
14 Priya Kumari
15 Km Suleena
16 Suresh Kumar
17 Km Neha
18 Vivek Kumari
19 Vinayak
20 Sonu
21 Rohit Kumar
22 Niraj Kumar
23 Pratima
24 Kajal Mishra
25 Gunjan Devi
26 Anjali Tiwari
27 Swati Awasthi
28 Shalini Tripathi
29 Ashok Kumar
30 Vineeta Srivastava