Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 SANJANA
2 NITISH
3 DEEPAK
4 AJAY
5 RISHI KUMAR
6 KRISHAN
7 POONAM
8 SUMIT
9 SAURAV
10 AJAY
11 SAVITA
12 RAVINDER
13 BISRAM
14 SUDAMA
15 AVTAR SINGH
16 SAGAR
17 JITENDAR
18 KAPIL KUMAR
19 SACHIN
20 ROHIT
21 RAVINDER SINGH RANA
22 HARENDER
23 POOJA
24 AJIT
25 VIPIN
26 NETRAM
27 PRIYANKA
28 SANDEEP KUMAR
29 PRIYA
30 ANIL KUMAR