Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 SARITA DEVI
2 LEELA VATI
3 SUDESH
4 NIRMLA
5 PYARE SINGH
6 BALDEV KUMAR
7 PRVEEN KUMAR
8 MAHENDER KUMAR
9 BINTU KUMAR
10 MAHESH
11 AMAR PARKASH
12 VANDNA
13 ARCHNA
14 ROHIT KUMAR
15 RAJ BALA
16 SANJAY
17 BUNTY
18 MAHA SINGH
19 ROHIT
20 AJAY
21 JITENDER
22 ANJALI
23 GOVIND SINGH
24 SUNIL KUMAR
25 PAWAN KUMAR
26 MADHU
27 KAPOOR
28 KAILASH CHAND
29 REKHA
30 MAMTA KUMARI